Applied Research

Realistic, practicable advice for your new technology implementation

The research goal of Sizing Servers Lab is to offer companies realistic, practicable guidelines & recommendations when seriously considering, choosing and/or implementing a specific new technology. Our current research projects are Analytics in the Cloud and Faster & more efficient web services.

Collecting insights by performing real-life case studies

By staying up-to-date with the IT industry we select technologies or IT evolutions we believe will have a broad economic impact. With a substantiated report on the selected IT theme, we apply for research grants at government agencies or other neutral organizations, depending on the impact of the selected theme. Once the grant application is approved, we assemble a number of companies interested in using the specific technology. By performing these real-life case studies we collect insights into the common challenges, pitfalls and success stories of companies implementing this new technology. These insights stay within the user group for the duration of the approved research project. But once the project ends, all collected general information gets written down in a publicly available final report. This final report gets translated in in-company trainings, workshops and the NMCT curriculum.

Staying up-to date with the industry

performing research projects on specific applied IT themes through case studies

Realistic, practicable guidelines & reccomendations for companies

Research funded by

Our current research projects

Faster & more efficient webservices

Cloud analytics

Our past research projects

KMO-Portefeuille: erkend adviesverlener

Ben je op zoek naar gespecialiseerd advies om je bedrijfsfunctioneren te verbeteren?

Agentschap Innoveren & Ondernemen biedt Vlaamse KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen de “kmo-portefeuille” aan: een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten. Sizing Servers Lab is een geregistreerde advies verlener. De subsidie is eenvoudig online aan te vragen en stop te zetten.

Alle informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be

Contacteer Sizing Servers Lab via info@sizingservers.be

KMO-Haalbaarheidsstudie: erkend partner

Ben je op zoek naar kennisopbouwende activiteiten die bijdragen tot de verantwoorde beslissing over een beoogde innovatie?

Agentschap Innoveren & Ondernemen biedt Vlaamse KMO’s de “KMO-haalbaarheidsstudie” aan: een (voor)studie van beperkte omvang (max. 12 maanden) waarvan het resultaat toelaat om op een verantwoorde wijze te beslissen of er al dan niet zinvol kan verder gegaan worden met de beoogde innovatie, en zo ja hoe. Alle noodzakelijke kennisopbouwende activiteiten - technologische en niet-technologische - die substantieel bijdragen tot een onderbouwde definitie van dit vervolg-innovatietraject komen in principe in aanmerking voor steun. De KMO kan zelfstandig zorgen voor de kennisopbouw - al dan niet met aanwerving van benodigde competenties - of in samenwerking met onderzoeksinstellingen, andere bedrijven of onderaannemers. Sizing Servers Lab is een erkende KMO-haalbaarheidsstudie partner in kennis opbouw. Dankzij Sizing Servers Lab kon recreatief navigatie bedrijf RouteYou relevante kennis opbouwen i.v.m. datamining, data opslag en data analyse.

Alle informatie vind je op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-haalbaarheidsstudie